COMPANY OFFCIAL WEBSITE

一站式服务始终以客户为本

我们拥有非结构化数据的规模超大,比结构化数据的增长快10-50倍。存在很多不同形式(文本、图像、视频、机器数据),无模式或者模式不明细。实时分析而批量式分析,数据 输入处理与丢弃立竿见影而非事后见效,大量的不相关信息,对未来趋势与模式的可预测分析。
北京深众科技有限公司
首页             服务案例             解决方案             行内资讯             关于我们
联系电话:+8613671198964


联系地址:北京市海淀区信息路甲28号C座(二层)02C室-129号